La Síndrome d’Asperger és una categoria diagnòstica dintre dels Trastorns de l’Aspectre Autista TEA. Les persones diagnosticats d’Asperger tenen un món interior ric però particular alhora, i són reconeguts per les seves dificultats relacionals, per establir i mantenir relacions amb la gran majoria de persones fora del seu entorn més més immediat. Fins i tot a casa la convivència no sempre és senzilla, però és on millor acostumen a estar: amb els seus. Presenten interessos restringits, fixació amb algunes temàtiques, activitats reiteratives, tendència al pensament concret, dificultats per adaptar-se als canvis, a les novetats, comportaments repetitius i estereotipats, escàs contacte ocular amb l’interlocutor, escassa reciprocitat emocional, tendint a una soledat que no desitgen però que els reconforta alhora. L’ansietat que manifesten és de pes, i les dificultats per fer-se comprendre i que es trobin recursos formatius i laborals adequats, de pes i mig. Són persones molt agraïdes, en qui cal creure, estimular el seu potencial: el seu món és meravellós, una gran descoberta a realitzar.